புலமைப்பித்தன்

Magane Magane Kannurangu Song Lyrics

Movie: Varam (1989)
Music: M. S. Vishwanathan
Lyricists: Pulamaipithan
Singers: P. Susheela

Added Date: Feb 11, 2022

 
பெண்: மகனே மகனே கண்ணுறங்கு மழலை கிளியே கண்ணுறங்கு கனவும் வராமல் அமைதி கெடாமல் கண்ணே நீ உறங்கு கொஞ்சம் உன்னை நீ மறந்து

பெண்: கஸ்தூரி மான் ஒன்று கண்ணுறங்கும் நேரம் கார்க்கால மேகங்கள் தாலாட்டு பாடும் உஷ்.. பேசக்கூடாது யாரும் பேசக்கூடாது ஆரிராரிரோ.ஆரிராரிரோ..

பெண்: நாடாளும் ராஜாங்கம் உன்னை வந்து தேடும் பாராட்டி தோளோடு பூமாலை சூடும் நாடாளும் ராஜாங்கம் உன்னை வந்து தேடும் பாராட்டி தோளோடு பூமாலை சூடும்

பெண்: பட்டாளம் நீ சொல்லும் கட்டளையை கேட்கும் பாசத்தில் என் கண்கள் பன்னீரை வார்க்கும் ஏழு ஜென்மங்கள் வாழும் இந்த இன்பங்கள் ஆரிராரிரோ.ஆரிராரிரோ..

பெண்: மகனே மகனே கண்ணுறங்கு மழலை கிளியே கண்ணுறங்கு கனவும் வராமல் அமைதி கெடாமல் கண்ணே நீ உறங்கு கொஞ்சம் உன்னை நீ மறந்து

பெண்: கல்யாண நாளொன்று நாளை வந்து சேரும் பாராட்டும் மேளங்கள் பல்லாண்டு பாடும் கல்யாண நாளொன்று நாளை வந்து சேரும் பாராட்டும் மேளங்கள் பல்லாண்டு பாடும்

பெண்: அன்பான நெஞ்சங்கள் உன்னை வந்து வாழ்த்தும் ஆனந்த கண்ணீரில் என் உள்ளம் நீந்தும் போகும் ஊர்க்கோலம் அங்கே வானம் பூத்தூவும் ஆரிராரிரோ.ஆரிராரிரோ..

பெண்: மகனே மகனே கண்ணுறங்கு மழலை கிளியே கண்ணுறங்கு கனவும் வராமல் அமைதி கெடாமல் கண்ணே நீ உறங்கு கொஞ்சம் உன்னை நீ மறந்து.

பெண்: கஸ்தூரி மான் ஒன்று கண்ணுறங்கும் நேரம் கார்க்கால மேகங்கள் தாலாட்டு பாடும் உஷ்.. பேசக்கூடாது யாரும் பேசக்கூடாது