மாரி செல்வராஜ்

Kandaa Vara Sollunga Song Lyrics in Tamil

July 7, 2021 Tamil Song Lyrics 0

கண்டா வரச் சொல்லுங்க பாடல் வரிகள் சூரியன பெக்கவில்லை.. சந்திரனும் சாட்சி இல்லை.. சூரியன பெக்கவில்லை.. சந்திரனும் சாட்சி இல்லை.. பாதகத்தி பெத்த பிள்ளை.. பஞ்சம் திண்ணு வளந்த பிள்ளை.. கண்டா வரச்சொல்லுங்க.. கர்ணன […]