புலமைப்பித்தன்

Rajave Raja Naanthane Song Lyrics

Movie: Viduthalai (1986)
Music: Chandrabose
Lyricists: Pulamaipithan
Singers: S. P. Balasubrahmanyam and S. Janaki

Added Date: Feb 11, 2022

பெண்: ராஜாவே ராஜா நான்தானே ராதா பூமாலை கேட்கும் உன் காதல் ராதா நீ என்னைப் பார்த்தால் உன் கண்கள் ஏங்கும் தனியாக வந்து சந்திக்க தூண்டும்

பெண்: ராஜாவே ராஜா
குழு: ஆஹா…
பெண்: நான்தானே ராதா
குழு: ஆஹா…
பெண்: பூமாலை கேட்கும்
குழு: ஆஹா…
பெண்: உன் காதல் ராதா
குழு: ஆஹா…

ஆண்: ராதாவே ராதா
குழு: ஆஹா…
ஆண்: நீதானே ராதா
குழு: ஆஹா…
ஆண்: நான் உன்னை தேடும்
குழு: ஆஹா…
ஆண்: ராஜாதிராஜா
குழு: ஆஹா…

ஆண்: நீ என்னைப் பார்த்தால் என் கண்கள் ஏங்கும் தனியாக உன்னை சந்திக்க வேண்டும்…

பெண்: எனைப் பார்த்த கண்கள் இனி யாரைப் பார்க்கும் எனைத் தேடும் உள்ளம் வேறெங்கு போகும் நான் கேட்கும் செல்வம் உன் காதல் ஒன்றே உன் எண்ணம் சொல்ல வரவேண்டும் இன்றே

ஆண்: ராதாவே ராதா
குழு: ஆஹா…
ஆண்: நீதானே ராதா
குழு: ஆஹா…
ஆண்: நான் உன்னை தேடும்
குழு: ஆஹா…
ஆண்: ராஜாதிராஜா
குழு: ஆஹா…

பெண்: ராஜாவே ராஜா
குழு: ஆஹா…
பெண்: நான்தானே ராதா
குழு: ஆஹா…
பெண்: பூமாலை கேட்கும்
குழு: ஆஹா…
பெண்: உன் காதல் ராதா
குழு: ஆஹா…

ஆண்: ஹேய் ராதா…

பெண்: எனக்காக வாழும் மனம் ஒன்று எங்கே அதற்காக வாழும் என்னுள்ளம் இங்கே என் தேவை எல்லாம் அன்பான உள்ளம் அதுதானே என்றும் ஆனந்த வெள்ளம்

ஆண்: ராதாவே ராதா
குழு: ஆஹா…
ஆண்: நீதானே ராதா
குழு: ஆஹா…
ஆண்: நான் உன்னை தேடும்
குழு: ஆஹா…
ஆண்: ராஜாதிராஜா
குழு: ஆ…

பெண்: ராஜாவே ராஜா
ஆண்: ஆஹா…
பெண்: நான்தானே ராதா
ஆண்: ஓஹோ…
பெண்: பூமாலை கேட்கும்
ஆண்: ஆஹா…
பெண்: உன் காதல் ராதா
ஆண்: ஆஹா…

குழு: ராதாவே ராதா நீதானே ராதா நான் உன்னை தேடும் ராஜாதிராஜா

குழு: …………..