புலமைப்பித்தன்

Kulikkum Pothile Song Lyrics

Movie: 24 Mani Neram (1984)
Music: Ilayaraja
Lyricists: Pulamaipithan
Singers: Malaysia Vasudevan and S. Janaki

Added Date: Feb 11, 2022

ஆண்: குளிக்கும் போதிலே மனசு கேக்கலே நினைக்கும் போதிலே மயக்கம் தாங்கலே நனையும் ஆடைகளில் தெரியும் கோலங்களை ரசிப்பதென்ன சுகமோ

பெண்: குளிக்கும் போதிலே மனசு கேக்கலே நினைக்கும் போதிலே மயக்கம் தாங்கலே நனையும் ஆடைகளில் தெரியும் கோலங்களை ரசிப்பதென்ன சுகமோ

ஆண்: மேலாடை பாரம் ஆகுமே தென்றலும் தீண்டினால் தேகம் நோகுமே

பெண்: நீ பார்த்தால் நாணம் ஆகுமே நெஞ்சிலும் கண்ணிலும் மின்னல் ஓடுமே

ஆண்: பாரிஜாதம் தேனில் ஊறுமே பார்க்கப் பார்க்க போதை ஏறுமே

பெண்: கண்கள் கூட காயம் பண்ணுமே காதல் என்னும் தீயில் தள்ளுமே

ஆண்: கங்கை வெள்ளமே வா

பெண்: குளிக்கும் போதிலே மனசு கேக்கலே நினைக்கும் போதிலே மயக்கம் தாங்கலே
ஆண்: நனையும் ஆடைகளில் தெரியும் கோலங்களை ரசிப்பதென்ன சுகமோ

பெண்: குளிக்கும் போதிலே மனசு கேக்கலே

பெண்: ஆகாயம் மஞ்சள் பூசுமே ஆசையின் பாஷையை கண்கள் பேசுமே

ஆண்: பூ மஞ்சம் நெஞ்சம் போடுமே புன்னகை என்னிடம் வேலை தேடுமே

பெண்: மோகம் என்னும் யாகம் செய்யுமே முத்த மாரி எங்கும் பெய்யுமே

ஆண்: காற்று வந்து ராகம் பாடுமே கட்டில் கூட தாளம் போடுமே

பெண்: கேட்டுப் பார்க்கலாம் வா

ஆண்: குளிக்கும் போதிலே மனசு கேக்கலே நினைக்கும் போதிலே மயக்கம் தாங்கலே

பெண்: நனையும் ஆடைகளில் தெரியும் கோலங்களை ரசிப்பதென்ன சுகமோ

ஆண்: குளிக்கும் போதிலே மனசு கேக்கலே