Lyricist Vaali

கல்யாணம் கச்சேரி பாடல் வரிகள்

கல்யாணம் கச்சேரி கால் கட்டு எல்லாமே ரயிலேறி போயாச்சிடி
சம் சம் சம் சம்

என் வீட்டு தோட்டத்தில் ஒன்றல்ல இரண்டல்ல ரோஜாக்கள் ஏராளன்டி
சம் சம் சம் சம்

என் வாழ்வில் வந்தாச்சு ஆகஸ்டு பதினஞ்சு மாலினி
ஹேய் மோகினி மாம்பிஞ்சு நீ பூபஞ்சு
நீ குயில் குஞ்சு நீ வா கொஞ்சு நீ

கல்யாணம் கச்சேரி கால் கட்டு எல்லாமே ரயிலேறி
போயாச்சிடி சம் சம் சம் சம்

ஹா ஆஆ ஹா ஹா ஹா ஹா

கையெழுத்து ஹோ ஹோ போட்டாலென்ன ஹோ ஹோ
தலையெழுத்து மாறுமா ஹோ ஹோ

உயிர் எழுத்து ஹோ ஹோ என்னை விட்டு
ஹோ ஹோ மெய் எழுத்து வாழுமா ஹோ ஹோ

எத்தனை நாள் ஹோ ஹோ சொன்னதுண்டு ஹோ ஹோ
பள்ளி அறை காவியம் ஹோ ஹோ

சொன்னதற்க்கு ஹோ ஹோ சாட்சி உண்டு
ஹோ ஹோ சின்னஞ்சிறு ஓவியம் ஹோ ஹோ

ஓடைக்கு தென்றல் மீது இன்று என்ன கோபம் ஒட்டாமல்
எட்டிச் சென்றால் யாருக்கென்ன லாபம் 
நீ சின்னமான் என் சொந்த மான்

கல்யாணம் கச்சேரி கால் கட்டு எல்லாமே ரயிலேறி
போயச்சடி சம் சம் சம் சம் ஹா ஆஆ

அள்ளி அள்ளி ஹோ ஹோ நானெடுக்க ஹோ ஹோ
வெள்ளி ரதம் வந்தது ஹோ ஹோ

சொல்லி சொல்லி ஹோ ஹோ நான் படிக்க
ஹோ ஹோ பாட்டெடுத்து தந்தது ஹோ ஹோ

அல்லி விழி ஹோ ஹோ கிள்ளை மொழி ஹோ ஹோ
பிள்ளை மனம் வென்றது ஹோ ஹோ

வெல்வெட்டு போல் ஹோ ஹோ வண்ண முகம்
ஹோ ஹோ கல்வெட்டு போல் நின்றது ஹோ ஹோ

சிக்கென்று நானும் நீயும் ரெக்கை கட்ட வேண்டும்
சிட்டு போல் எட்டு திக்கும் சுற்றி பார்க்க வேண்டும்
ஆ மெல்ல வா நான் அள்ள வா

கல்யாணம் கச்சேரி கால் கட்டு எல்லாமே ரயிலேறி
போயாச்சிடி சம் சம் சம் சம்

என் வீட்டு தோட்டத்தில் ஒன்றல்ல இரண்டல்ல ரோஜாக்கள்
ஏராளன்டி சம் சம் சம் சம்

என் வாழ்வில் வந்தாச்சு ஆகஸ்டு பதினஞ்சு மாலினி
ஹேய் மோகினி மாம்பிஞ்சு நீ பூபஞ்சு 
நீ குயில் குஞ்சு நீ வா கொஞ்சு நீ

கல்யாணம் கச்சேரி கால் கட்டு  எல்லாமே ரயிலேறி போயாச்சிடி
சம் சம் சம் சம் ஹா ஆஆ…

Movie: Avvai Shanmughi
Lyrics:  Vaali
Music: Deva

Leave a Reply

Your email address will not be published.