புலமைப்பித்தன்

Kallallada Mannallada Song Lyrics

Movie: Veetuku Oru Kannagi (1984)
Music: Shankar Ganesh
Lyricists: Pulamaipithan
Singers: P. Susheela

Added Date: Feb 11, 2022

பெண்: கல்லல்லடா மண்ணல்லடா பெண்ணல்லவா சொல்லுங்கடா காட்டை விட்டு நாட்டில் வந்த ஜென்மங்களா நில்லுங்கடா

பெண்: ஆணுக்கொரு நீதி பொண்ணுக்கொரு நீதி எப்போதும் செல்லாது வீட்டுக்கொரு பொண்ணும் கண்ணகியா ஆனா ஆண் வர்க்கம் துள்ளாது…

பெண்: கல்லல்லடா மண்ணல்லடா பெண்ணல்லவா சொல்லுங்கடா காட்டை விட்டு நாட்டில் வந்த ஜென்மங்களா நில்லுங்கடா

பெண்: வீட்டிலே சம்சாரம் மாப்பிள்ளைக்கு வெளியே சந்தோசம் ஆம்பள போலே பொம்பள போனா தாசிகள் தானடா நீங்க மட்டும் தேவனின் தூதாடா

பெண்: அட வீட்டிலே சம்சாரம் மாப்பிள்ளைக்கு வெளியே சந்தோசம் ஆம்பள போலே பொம்பள போனா தாசிகள் தானாடா நீங்க மட்டும் தேவனின் தூதாடா சின்ன வீடு என்ன கேடு வழியுது பண்பாடு சின்ன வீடு என்ன கேடு வழியுது பண்பாடு

பெண்: கல்லல்லடா மண்ணல்லடா பெண்ணல்லவா சொல்லுங்கடா காட்டை விட்டு நாட்டில் வந்த ஜென்மங்களா நில்லுங்கடா

பெண்: ராமனின் சந்தேகம் ஜானகிக்கு அக்னி பிரவேசம் கண்ணனின் அம்சம் மன்னனின் வம்சம் சோதனை போட்டான்டா யோசனையை சொன்னவன் வண்ணான்டா

பெண்: அன்னை ஒன்றே தெய்வம் என்றே அளப்பதுதான் மிச்சம். அன்னை ஒன்றே தெய்வம் என்றே அளப்பதுதான் மிச்சம்.

பெண்: கல்லல்லடா மண்ணல்லடா பெண்ணல்லவா சொல்லுங்கடா காட்டை விட்டு நாட்டில் வந்த ஜென்மங்களா நில்லுங்கடா

பெண்: கையில துப்பாக்கி நாளையினி பெண்களும் ஏந்தாட்டி வீதியில் போகும் கன்னியர் யாரும் வீட்டுக்கு வரமாட்டார் காமவெறி விலங்குகள் விடமாட்டார்

பெண்: ஆஹ் கையில துப்பாக்கி நாளையினி பெண்களும் ஏந்தாட்டி வீதியில் போகும் கன்னியர் யாரும் வீட்டுக்கு வரமாட்டார் காமவெறி விலங்குகள் விடமாட்டார் கட்டுமில்லை காவலில்லை இது என்னடா நாடு கட்டுமில்லை காவலில்லை ஹா இது என்னடா நாடு

பெண்: கல்லல்லடா மண்ணல்லடா பெண்ணல்லவா சொல்லுங்கடா காட்டை விட்டு நாட்டில் வந்த ஜென்மங்களா நில்லுங்கடா

பெண்: ஆணுக்கொரு நீதி பொண்ணுக்கொரு நீதி எப்போதும் செல்லாது வீட்டுக்கொரு பொண்ணும் கண்ணகியா ஆனா ஆண் வர்க்கம் துள்ளாது…