ஐ ஆம் அ குத்து டான்சர் பாடல் வரிகள்

ஒன்னு ரெண்டு மூனு நாழு சொன்னால் தானா ஆடும் என் காலு
ஐஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு இந்த ஆட்டம் எப்போதும் போடும் ஹிட்டு

போடிய டைட் ஆக்கிக்கோ சோல்டர்ர லூஸ் ஆக்கிகோ
நாக்கு மட்டும் நல்ல மடிச்சுக்கோ
இப்போ கை ரெண்டும் சேர்த்துக்கோ
காத்தாடி விட்டுக்கோ அவ்லோ தாண்டா குத்து டான்சு போ

யே டப்பாங்குத்து ஆடவா ஆடவா டப்பங்த்து
யே என் ஆசை மைதிலியே
எவன்டி உன்ன பேத்தான் பேத்தான்
பேத்தான் பேத்தான் பேத்தான்
எவன்டி உன்ன பேத்தான் பேத்தான்

போட்டு தாக்கு டன்டனக்கா வாடி போன்டாட்டி கலாசலா
யே லூசு பெண்ணே லூசு பெண்ணே
லூசு பெண்ணே யம்மாடி ஆத்தாடி ஆடலாமா
யம்மா யம்மா யம்மா யம்மா யம்மா யம்மா யம்மா

ஐ ஆம் அ குத்து டான்சர் ஹெ ஐ ஆம் அ குத்து டான்சர்
ஐ ஆம் அ குத்து டான்சர் ஹெ ஐ ஆம் அ குத்து டான்சர்…
ஐ ஆம் அ குத்து டான்சர் ஐ ஆம் அ குத்து குத்து
குத்து டான்சர் குத்து குத்து குத்து டான்சர்…

Movie: Podaa Podi
Lyrics: Silambarasan
Music: Dharan Kumar