கொக் கொக் கொக்கரக்கொழி பாடல் வரிகள்

வழி மாறி போயிடுச்சே எங்க கூட விளையாடும் வெடக்கோழி
ஒரு விலாசமும் தெரியலையே
நான் தேடுவேன் அத எங்க போயி

கொக் கொக் கொக் கொக்
கொக் கொக் கொக் கொக் கொக்கரக்கொழி
பக் பக் பக் பக் பக் பக் பக் பக் வாராமே தேடி

வயக்காட்டில் இருக்கியா வைக்கப்போரில் இருக்கியா
கூர மேல ஏறி நீயும் வேற ஊரு போனியா
கொண்ட வச்ச சேவலே சண்ட போடா போனியா
மஞ்ச காட்டு கோழிய கொஞ்சி பேச போனியா

ஓடுறோம் ஓடுறோம் தேடுறோம் தேடுறோம்
வீட்டுக்கு வாயேன் பாப்பா
ஒருநாள் இல்ல ஒவ்வொரு நாளும் தூக்கம் போகுது போப்பா

கொக் கொக் கொக் கொக் கொக்
கொக் கொக் கொக் கொக்கரக்கொழி
பக் பக் பக் பக் பக் பக் பக் பக் வாராமே தேடி

கம்மாங்கரையில் இருக்கியா களத்துமேட்டில் இருக்கியா
எங்க நீயும் இருக்கியோ தந்தி ஒன்னு அடிப்பியா
தப்பு தப்பா தேடுறோம் துப்பு ஊனு குடுப்பியா
குப்பமேட்டில் போயி நீயும் குப்புற படுத்து கிடக்கியா

திக்குன்னு திக்குன்னு திக்குன்னு அடிக்கிது ஓடாத நீ பாப்பா
சட்டுன்னு கிட்டுன்னு மாட்டிக்க போற போடணும் உன்ன தாப்பா

கொக் கொக் கொக் கொக் கொக்
கொக் கொக் கொக் கொக்கரக்கொழி
பக் பக் பக் பக் பக் பக் பக் பக் வாராமே தேடி

கரும்புக்காட்டில் இருக்கியா கம்பங்கொல்லையில் இருக்கியா
கோழி திருடன் கோனையன் கொழம்பு சட்டியில் மிதப்பியா

கையில நீயும் கிடைப்பியா கிடைச்சா திரும்ப பரப்பியா
கோயிலுக்கு நேந்தத கூட இருந்தே பரப்பிய
சத்தம் கித்தம் போடாம நீ படுத்து தூங்கு பாப்பா
அத்த கித்த பாத்தாங்கன்னா அப்புறம் உன்ன கேப்பா…

Movie: Saivam
Lyrics: Na. Muthukumar
Music: G. V. Prakash Kumar