search

Hara Hara shivane Song Lyrics - Nama Shivaya


Album: Nama Shivaya
Music: Aravind
Lyricist: Vaarasree
Singer(s): S.P.Balasubrahmanyam

Nama Shivaya
Nama Shivaya 
Om Nama Shivaya

Nama Shivaya 
Nama Shivaya 
Om Nama Shivaya

Nama Shivaya 
Nama Shivaya 
Om Nama Shivaya

Nama Shivaya 
Nama Shivaya 
Om Nama Shivaya

Hara Hara Sivane Arunachalane Annamalaye Pottri
Siva Om Nama Shivaya
Siva Siva Harane Sonachalane Annamalaye Pottri
Hara Om Nama Shivaya

Anale Namashivayam!
Azhale Namashivayam!
Kanale Namashivayam!
Kaatre Namashivayam!

Puliyin Tholai Idaiyil Anindha Punidha Kadale Pottri
Siva Om Nama Shivaya
Kaliyin Theemai Yaavum Neekkum, Karunaii Kadale Pottri
Hara Om Nama Shivaya

Punale Namashivayam!
Poruley Namashivayam!
Pugazhe Namashivayam!
Punidham Namashivayam!

Nama Shivaya 
Nama Shivaya 
Om Nama Shivaya

Nama Shivaya 
Nama Shivaya 
Om Nama Shivaya

-----------------------------------------------------

Nama Shivaya 
Nama Shivaya 
Om Nama Shivaya

Nama Shivaya 
Nama Shivaya 
Om Nama Shivaya

Shivanaar Gangai Karaiyil Amarndha Seethala Oliye Pottri
Shiva Om Nama Shivaya
Thavame Seiyyum Thapovanathil, Jyothi Lingane Pottri
Hara Om Nama Shivaya

Vedam Namashivayam!
Naadham Namashivayam!
Bootham Namashivayam!
Bodham Namashivayam!

Manipuragamaai Sootchamam Kaattum Arunachalane Pottri
Shiva Om Nama Shivaya
Mangala Shivanaai Thangidum Vadive, Senganal Vanna Pottri
Hara Om Nama Shivaya

Anbe Namashivayam!
Aniye Namashivayam!
Panbe Namashivayam!
Parive Namashivayam!

Nama Shivaya 
Nama Shivaya 
Om Nama Shivaya

Nama Shivaya 
Nama Shivaya 
Om Nama Shivaya

-----------------------------------------------------

Nama Shivaya 
Nama Shivaya 
Om Nama Shivaya

Nama Shivaya 
Nama Shivaya 
Om Nama Shivaya

Ninaitha Udane Mukthiyai Thandhidum Annamalaye Pottri
Shiva Om Nama Shivaya
Nimmadhi Vaazhvinil Niththamum Thandhida Sannidhi Kondaai Pottri
Hara Om Nama Shivaya

Arule Namashivayam!
Azhage Namashivayam!
Iruley Namashivayam!
Inimai Namashivayam!

Sidhdhar Bhoomiyai Sivalayam Kaattum Annamalaye Pottri
Shiva Om Nama Shivaya
Bhakthar Nenjinai Sivamayam Aakkum Sivaperumaane Pottri
Hara Om Nama Shivaya

Uruvey Namashivayam!
Uyire Namashivayam!
Aruve Namashivayam!
Akilam Namashivayam!

Nama Shivaya 
Nama Shivaya 
Om Nama Shivaya

Nama Shivaya 
Nama Shivaya 
Om Nama Shivaya

-----------------------------------------------------

Nama Shivaya 
Nama Shivaya 
Om Nama Shivaya

Nama Shivaya 
Nama Shivaya 
Om Nama Shivaya

Annai Umaikku Idamaai Udalil Aalayam Thandhaai Pottri
Shiva Om Nama Shivaya
Sonna Vanname Seiyyum Naadhane Sonachalane Pottri
Hara Om Nama Shivaya

Aadhiyum Namashivayam!
Andhamum Namashivayam!
Jyothiyum Namashivayam!
Sundaram Namashivayam!

Suriyan Chandhiran Ashta Vasukkal Thozhudhidum Naadha Pottri
Shiva Om Nama Shivaya
Sundari Unnamulaiyudan Thigazhum Annamalaiye Pottri
Hara Om Nama Shivaya

Sambuvum Namashivayam!
Sadhguru Namashivayam!
Ambigai Namashivayam!
Aagamam Namashivayam!

Nama Shivaya 
Nama Shivaya 
Om Nama Shivaya

Nama Shivaya 
Nama Shivaya 
Om Nama Shivaya

-----------------------------------------------------

Nama Shivaya 
Nama Shivaya 
Om Nama Shivaya

Nama Shivaya 
Nama Shivaya 
Om Nama Shivaya

Etta Nilaiyil Nettaai Ezhundha Eka Lingane Pottri
Shiva Om Nama Shivaya
Pattra Irundhu Pattrum Evarkkum Paadhai Kaatuvaai Pottri
Hara Om Nama Shivaya

Kadhirum Namashivayam!
Sudarum Namashivayam!
Udhirum Namashivayam!
Bhuvanam Namashivayam!

Jyothi Pizhambin Sudaril Kanindha Annamalaiye Pottri
Shiva Om Nama Shivaya
Aadhi Pizhambil Aalayam Konda Adi Annamalai Pottri
Hara Om Nama Shivaya

Kulire Namashivayam!
Mugilum Namashivayam!
Kaniyum Namashivayam!
Paruvam Namashivayam!

Nama Shivaya 
Nama Shivaya 
Om Nama Shivaya

Nama Shivaya 
Nama Shivaya 
Om Nama Shivaya

-----------------------------------------------------

Nama Shivaya 
Nama Shivaya 
Om Nama Shivaya

Nama Shivaya 
Nama Shivaya 
Om Nama Shivaya

Kumaraguruvaana Gugane Panindha Gurulingesa Pottri
Shiva Om Nama Shivaya
Imaiyamalai Meedhi Vaasam Puriyum Amaror Arase Pottri
Hara Om Nama Shivaya

Mannum Namashivayam!
Maramum Namashivayam!
Vinnum Namashivayam!
Vilaivum Namashivayam!

Manimaiyam Aagiya Mandhira Malaiyil Sundaram Aanai Pottri
Shiva Om Nama Shivaya
Aniyabharanam Pala Vagai Soodum Arunachalane Pottri
Hara Om Nama Shivaya

Malaiye Namashivayam!
Malare Namashivayam!
Silaiye Namashivayam!
Sigaram Namashivayam!

Nama Shivaya 
Nama Shivaya 
Om Nama Shivaya

Nama Shivaya 
Nama Shivaya 
Om Nama Shivaya

-----------------------------------------------------

Nama Shivaya 
Nama Shivaya 
Om Nama Shivaya

Nama Shivaya 
Nama Shivaya 
Om Nama Shivaya

Kambaththilaiyaan Guganai Kannil Padaiththa Shivane Pottri
Shiva Om Nama Shivaya
Nambiya Nenjil Nalame Alikkum Naadhabharanaa Pottri
Hara Om Nama Shivaya

Thiruvey Namashivayam!
Thelivey Namashivayam!
Karuvey Namashivayam!
Kanivey Namashivayam!

Arunai Nagarachigaram Virindha Agni Lingane Pottri
Shiva Om Nama Shivaya
Karunaiyai Vaendi Kaaladi Panindhu Saranam Seidhom Pottri
Hara Om Nama Shivaya

Pennum Namashivayam!
Aanum Namashivayam!
Ennam Namashivayam!
Aegam Namashivayam!

Nama Shivaya 
Nama Shivaya 
Om Nama Shivaya

Nama Shivaya 
Nama Shivaya 
Om Nama Shivaya

-----------------------------------------------------


Nama Shivaya 
Nama Shivaya 
Om Nama Shivaya

Nama Shivaya 
Nama Shivaya 
Om Nama Shivaya

Moondru Murthigalin Vadivaai Ezhundha Mukkan Arase Pottri
Shiva Om Nama Shivaya
Thondri Valarndhu Thulangidum Kadhire Soolanaadhane Pottri
Hara Om Nama Shivaya

Oliye Namashivayam!
Unarve Namashivayam!
Veliye Namashivayam!
Isaiye Namashivayam!

Mouna Vadivaagi Moganam Kaattum Moorthi Lingane Pottri
Shiva Om Nama Shivaya
Nyanam Vazhangi Nargadhi Arulum Nandi Vaagana Pottri
Hara Om Nama Shivaya

Raagam Namashivayam!
Ragasiyam Namashivayam!
Yogam Namashivayam!
Yaagam Namashivayam!

Nama Shivaya 
Nama Shivaya 
Om Nama Shivaya

Nama Shivaya 
Nama Shivaya 
Om Nama Shivaya

-----------------------------------------------------

Nama Shivaya 
Nama Shivaya 
Om Nama Shivaya

Nama Shivaya 
Nama Shivaya 
Om Nama Shivaya

Ardhanaariyaai Viththagam Seiyyum Arunachalane Pottri
Shiva Om Nama Shivaya
Narthanam Thandavam Naadagam Aadum Naaga Naadhane Pottri
Hara Om Nama Shivaya

Adhirvum Namashivayam!
Asaivum Namashivayam!
Ilaiyum Namashivayam!
Niraivum Namashivayam!

Ramana Munikku Ragasiyam Sonna Raaja Lingane Pottri
Shiva Om Nama Shivaya
Imaiyor Thalaivan Padhaviyum Vazhangum Eesa Magesa Pottri
Hara Om Nama Shivaya

Kodaiyum Namashivayam!
Kondalum Namashivayam!
Vaadaiyum Namashivayam!
Thendralum Namashivayam!

Nama Shivaya 
Nama Shivaya 
Om Nama Shivaya

Nama Shivaya 
Nama Shivaya 
Om Nama Shivaya

-----------------------------------------------------

Nama Shivaya 
Nama Shivaya 
Om Nama Shivaya

Nama Shivaya 
Nama Shivaya 
Om Nama Shivaya

Barani Deebamaai Dharaniyil Olirum Parameswaraney Pottri
Shiva Om Nama Shivaya
Hara Hara Endraal Vara Mazhai Pozhiyum Aadhilinganey Pottri
Hara Om Nama Shivaya

Sidhdhiyum Namashivayam!
Mukthiyum Namashivayam!
Bhakthiyum Namashivayam!
Sakthiyum Namashivayam!

Kaarthigai Thirunaal Urchavam Kaanum Deeba Chudare Pottri
Shiva Om Nama Shivaya
Theerththam Yaavilum Neeradiduvaai Arunaachalane Pottri
Hara Om Nama Shivaya

Nilave Namashivayam!
Nijame Namashivayam!
Kalaiye Namashivayam!
Ninaive Namashivayam!

Nama Shivaya 
Nama Shivaya 
Om Nama Shivaya

Nama Shivaya 
Nama Shivaya 
Om Nama Shivaya

-----------------------------------------------------

Nama Shivaya 
Nama Shivaya 
Om Nama Shivaya

Nama Shivaya 
Nama Shivaya 
Om Nama Shivaya

Suttrida Chuttrida Vettrigal Vazhangum Sonaachalane Pottri
Shiva Om Nama Shivaya
Porchabai Dhannil Arpudha Nadanam Puriyum Parane Pottri
Hara Om Nama Shivaya

Lingam Namashivayam!
Leelaiyum Namashivayam!
Gangaiyum Namashivayam!
Karunaiyum Namashivayam!

Sonai Nadhi Theeram Koyil Konda Arunaachalane Pottri
Shiva Om Nama Shivaya
Vaanaveli Dhanai Gopuram Aaki Malaiyil Niraindhaai Pottri
Hara Om Nama Shivaya

Selvam Namashivayam!
Saerum Namashivayam!
Vilvam Namashivayam!
Vesham Namashivayam!

Nama Shivaya 
Nama Shivaya 
Om Nama Shivaya

Nama Shivaya 
Nama Shivaya 
Om Nama Shivaya

-----------------------------------------------------

Nama Shivaya 
Nama Shivaya 
Om Nama Shivaya

Nama Shivaya 
Nama Shivaya 
Om Nama Shivaya

Aadhirai Azhaga Aavudai Mele Amarum Thalaiva Pottri
Shiva Om Nama Shivaya
Vedhiyar Pottrum Venjadai Iraiva Vedha Porule Pottri
Hara Om Nama Shivaya

Mudhalum Namashivayam!
Mudivum Namashivayam!
Idaiyum Namashivayam!
Vidaiyum Namashivayam!

Naaga Mudiyudan Yogam Puriyum Naageswarane Pottri
Shiva Om Nama Shivaya
Mega Naduvile Thiruneer Aniyum Aruneswarane Pottri
Hara Om Nama Shivaya

Ammaiyum Namashivayam!
Appanum Namashivayam!
Nanmaiyum Namashivayam!
Naadhanum Namashivayam!

Nama Shivaya 
Nama Shivaya 
Om Nama Shivaya

Nama Shivaya 
Nama Shivaya 
Om Nama Shivaya

-----------------------------------------------------

Nama Shivaya 
Nama Shivaya 
Om Nama Shivaya

Nama Shivaya 
Nama Shivaya 
Om Nama Shivaya

Adimudi Illa Aanandha Vadive Annamalaiye Pottri
Shiva Om Nama Shivaya
Ammai Appanaai Agilam Kaakkum Amudeswarane Pottri
Hara Om Nama Shivaya

Adhuvum Namashivayam!
Idhuvum Namashivayam!
Edhuvum Namashivayam!
Edhilum Namashivayam!

Vidaiyaam Kaalai Vaaganam Eri Vinnil Varuvaai Pottri
Shiva Om Nama Shivaya
Vendiya Kaname Enniya Kaname Kannil Therivaai Pottri
Hara Om Nama Shivaya

Soolam Namashivayam!
Sugame Namashivayam!
Neelam Namashivayam!
Niththiyam Namashivayam!

Nama Shivaya 
Nama Shivaya 
Om Nama Shivaya

Nama Shivaya 
Nama Shivaya 
Om Nama Shivaya

-----------------------------------------------------

Nama Shivaya 
Nama Shivaya 
Om Nama Shivaya

Nama Shivaya 
Nama Shivaya 
Om Nama Shivaya

Pournami Naalil Pirainilavaniyum Mahadevane Pottri
Shiva Om Nama Shivaya
Oushadha Malaiyaai Pinigal Theerkkum Arunachalame Pottri
Hara Om Nama Shivaya

Deebam Namashivayam!
Thiruvarul Namashivayam!
Roobam Namashivayam!
Rudhram Namashivayam!

Pani Kailaayam Theevadivaagiya Annamalaiye Pottri
Shiva Om Nama Shivaya
Panivadivaagiya Thennadudaiyaai Thiruvarulesa Pottri
Hara Om Nama Shivaya

Engum Namashivayam!
Ellaam Namashivayam!
Ezhilum Namashivayam!
Endrum Namashivayam!

Nama Shivaya 
Nama Shivaya 
Om Nama Shivaya

Nama Shivaya 
Nama Shivaya 
Om Nama Shivaya

Nama Shivaya 
Nama Shivaya 
Om Nama Shivaya

Nama Shivaya 
Nama Shivaya 
Om Nama Shivaya

Nama Shivaya 
Nama Shivaya 
Om Nama Shivaya

Nama Shivaya 
Nama Shivaya 
Om Nama Shivaya 
Share on Google Plus

About Tamil Lyrics

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment